XXVI LO w Łodzi

Aktualności

Dofinansowanie z budżetu Miasta

Informujemy, że z budżetu Miasta, w ramach zadania "promocja oświaty", zostało nam przyznane: dofinansowanie Festiwalu Ekspresji Twórców Amatorów w wysokości 1000 złotych, na pokrycie części kosztów nagród dla uczestników oraz dofinansowanie wymiany międzynarodowej "Razem w Europie - Łódź - Angers (Francja)", w wysokości 4000 złotych, na pokrycie części kosztów transportu.

Władzom Miasta dziękujemy.