XXVI LO w Łodzi

Aktualności

Heroic Imagination Project w Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi (2)

 

EFEKT BIERNEGO WIDZą – JAK PRZEKSZTAŁCAĆ BIERNOŚĆ W BOHATERSKIE DZIAŁANIE?

 

Uczniowie XXVI Liceum Ogólnokształcącego  im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi od października 2017r. realizują projekt   Heroic Imagination Project, który  oparty jest na Międzynarodowym  Programie  prof. P. Zimbardo :Rozumienie Ludzkiej Natury.  Młodzież uczestniczy w programie wraz z pedagogiem szkolnym p. Olgą Wojciechowską – Kozłowską przy wsparciu wychowawcy p. Agnieszki Brzezińskiej. Do realizacji projektu zaproszono p. Hannę Jastrzębską – Gzellę - doradcę metodycznego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli   i Kształcenia Praktycznego. Pani Hanna Jastrzębska – Gzella jest trenerem Programu HIP oraz twórcą ,,Szkoły dramy bohaterskiej wyobraźni” -  autorskiej wersji powyższego programu. Realizatorzy w trakcie tego zadania wykorzystują metodę dramy.