XXVI LO w Łodzi

»Statut

Aktualności

Sprawdziany maturalne

 

 KALENDARZ SPRAWDZIANÓW MATURALNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

DATA PRZEDMIOT
19 WRZEŚNIA JĘZYK POLSKI
26 WRZEŚNIA JĘZYK OBCY
3 PAŹDZIERNIKA MATEMATYKA
10 PAŹDZIERNIKA PRZEDMIOT WYBRANY: BIOLOGIA, HISTORIA
17 PAŹDZIERNIKA PRZEDMIOT WYBRANY: CHEMIA, WOS, GEOGR, FIZ
24 PAŹDZIERNIKA JĘZYK POLSKI
31 PAŹDZIERNIKA JĘZYK OBCY
7 LISTOPADA MATEMATYKA
14 LISTOPADA PRZEDMIOT WYBRANY:  BIOLOGIA, HISTORIA
21 LISTOPADA PRZEDMIOT WYBRANY: CHEMIA, WOS, GEOGR, FIZ
28 LISTOPADA JĘZYK POLSKI
5 GRUDNIA JĘZYK OBCY
12 GRUDNIA MATEMATYKA
19 GRUDNIA TERMIN REZERWOWY
2 STYCZNIA PRZEDMIOT WYBRANY: BIOLOGIA, HISTORIA
16 STYCZNIA PRZEDMIOT WYBRANY: CHEMIA, WOS, GEOGR,  FIZ
23 STYCZNIA JĘZYK POLSKI
30 STYCZNIA MATEMATYKA
6 LUTEGO TERMIN REZERWOWY

Heroic Imagination Project w Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi (2)

 

EFEKT BIERNEGO WIDZą – JAK PRZEKSZTAŁCAĆ BIERNOŚĆ W BOHATERSKIE DZIAŁANIE?

 

Uczniowie XXVI Liceum Ogólnokształcącego  im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi od października 2017r. realizują projekt   Heroic Imagination Project, który  oparty jest na Międzynarodowym  Programie  prof. P. Zimbardo :Rozumienie Ludzkiej Natury.  Młodzież uczestniczy w programie wraz z pedagogiem szkolnym p. Olgą Wojciechowską – Kozłowską przy wsparciu wychowawcy p. Agnieszki Brzezińskiej. Do realizacji projektu zaproszono p. Hannę Jastrzębską – Gzellę - doradcę metodycznego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli   i Kształcenia Praktycznego. Pani Hanna Jastrzębska – Gzella jest trenerem Programu HIP oraz twórcą ,,Szkoły dramy bohaterskiej wyobraźni” -  autorskiej wersji powyższego programu. Realizatorzy w trakcie tego zadania wykorzystują metodę dramy.

 


 


I moduł:  Efekt Biernego Widza – jak przekształcać bierność w bohaterskie działanie?

Rozumienie Ludzkiej Natury

Program RLN stworzony w ramach Heroic Imagination Project (HIP) oparty jest na badaniach jednego z najwybitniejszych psychologów społecznych prof. Philipa Zimbardo.

 Program Rozumienie Ludzkiej Natury jest wprowadzany w Polsce od 2014 roku.

Program składa się z sześciu modułów poruszających różne tematycznie moduły.

·         Podejście to, poparte bogatym doświadczeniem z młodzieżą i oparte na zaawansowanej współpracy ze środowiskiem naukowym, bazuje na założeniu, że zwykli ludzie są w stanie podjąć nadzwyczajne działania.

·         Program oferuje nie tylko nowe informacje z dziedziny psychologii społecznej ale także uczy jak podejmować praktyczne strategie planowania – uodparniając jednocześnie na negatywne społeczne wpływy.

·         Wykorzystujemy innowacyjne metody nauczania, które inspirują i wzmacniają. Dodatkowo przyczyniają się do rozwoju i utrwalenia wiedzy poprzez informacje zwrotne.

·         Formalnie oceniamy skuteczność naszych programów za pomocą pre- i post-testów.

 

Program uczy m.in.  opierania się takim zjawiskom, jak:

·         brak wiary w swoje możliwości

·         negatywny konformizm

·         znęcanie się

·         pasywna obojętność.

Skierowany jest głównie do uczniów gimnazjów i szkół średnich. Składa się  z modułów, które skupiają się wokół określonych zagadnień: siły sytuacji społecznych, nacisku grupy rówieśniczej i konformizmu, efektu widza, uprzedzeń i dyskryminacji wewnątrzgrupowej i pozagrupowej oraz posłuszeństwa i władzy.

 

Program Modułu pierwszego:
Efekt Biernego Widza – jak przekształcać bierność w bohaterskie działanie?

·         Uczy, jak  pokonać naturalne ludzkie tendencje do wyłącznie biernego obserwowania w sytuacjach kryzysowych.

·         Dostarcza wiedzę, narzędzia, strategie i ćwiczenia, które pomagają w pokonaniu stagnacji, niepozwalającej na powzięcie czynnych działań w kluczowych momentach życia.

·         Program pozwala na przejście od chęci zrobienia czegoś dobrego do realizacji czynu.

 

Większość młodych ludzi, przez większość czasu chciałoby zrobić coś dobrego, postąpić bohatersko, zrobić dobry uczynek, ale często nie wiedzą w jaki sposób.

Brakuje im umiejętności i zaufania do siebie potrzebnego do przezwyciężenia takich typowych zachowań społecznych jak obojętność i bezmyślny konformizm, jak również siły do przeciwdziałania bardziej złożonym i negatywnym zjawiskom, które mogą prowadzić do zastraszania i przemocy.

 …

PODCZAS NASZYCH LEKCJI:

·         Analizujemy, na czym polega problem

·         Przygotowujemy do etycznego działania i współodczuwania. Uczniowie wzbudzają swoją moralną odwagę, jednocześnie ucząc się o mocy sił sytuacyjnych.

·         Uczymy rozwijania umiejętności odważnego i etycznego działania, nawet przy negatywnym nacisku społecznym

·         Zachęcamy uczniów do bohaterskich czynów w kluczowych momentach życia

Uczniowie zaczynają rozumieć zjawiska przeczące intuicji – zwłaszcza w sytuacji „awaryjnej”, kiedy potrzebna jest pomoc. Uczniowie wyposażeni w odpowiednią wiedzę  i strategie mogą uczyć się podejmowania skutecznych działań bez narażania się na niebezpieczeństwo.

Efekt gapia to zjawisko społeczne polegające na tym, że im więcej biernych obserwatorów w danej sytuacji tym mniejsza szansa na udzielenie pomocy osobie w potrzebie.

Obserwatorzy widząc innych ludzi wokół siebie doświadczają na przykład zjawiska rozproszenia odpowiedzialności – obserwując innych wokół siebie wnioskują,  że  ktoś inny już przed nimi zareagował.

 

Nieodłącznym elementem efektu gapia jest również mechanizm konformizmu polegający na tym, że  jeśli nikt wokół nie podejmuje żadnych działań, wszyscy obserwują, więc i ja poprzestanę na obserwacji.

KUMPEL 2018

Wystartowała kolejna edycja programu mentorskiego KUMPEL, organizowanego przez UMED w Łodzi.
W tym roku naszą szkołę reprezentuje Nikodem Cieleban z klasy 2C.
Pod czujnym okiem swojego mentora dr Pawła Rasmusa, Nikodem wykona badania dotyczące tematu "WORK-LIFE BALANCE - równowaga pomiędzy życiem zawodowym i osobistym wśród przedstawicieli zawodów medycznych".
Trzymamy kciuki za drużynę czerwonych.
Powodzenia
 

SESJE LITERACKO-ARTYSTYCZNE

Sesja literacka to cykliczny projekt realizowany przez uczniów i polonistki XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego od ponad dwudziestu lat. Tematyka spotkań często jest powiązana z ważnymi rocznicami i pozwala lepiej poznać twórczość wybitnych polskich artystów. W kolejnych latach zaprezentowaliśmy dorobek literacki laureatów literackiej Nagrody Nobla Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Sienkiewicza, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej. Bohaterami konferencji byli również Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witold Gombrowicz, Zbigniew Herbert, Sławomir Mrożek, Bolesław Leśmian. Interesowały nas również takie zagadnienia jak ''Język mediów'', "Poezja stanu wojennego'', ''Łódź filmowa'' czy "Krąg poezji religijnej''. Uczniowie przygotowują i wygłaszają referaty poświęcone różnym aspektom dorobku danego twórcy. Każdej sesji towarzyszy staranna oprawa artystyczna, jej realizacją od roku 2007 zajmuje się szkolne koło teatralne, czyli ''Zespół Niespokojnych Nóg'' utworzony przez nauczycielkę języka polskiego, Annę Kołaczkowską. Konferencje są powiązane z warsztatami interpretacyjnymi prowadzonymi przez pracowników UŁ. Wskazówek pozwalających zrozumieć poezję Czesława Miłosza udzielał prof. Tomasz Cieślak, zaś istotę ironii w tekstach Wisławy Szymborskiej wnikliwie objaśniała prof. Marzena Woźniak-Łabieniec. Kolejnym edycjom sesji towarzyszą wydawane z tej okazji biuletyny.

Regina Ogińska


 

test2

test