XXVI LO w Łodzi

»Statut

Aktualności

KINO BEZ TAJEMNIC W XXVI LO

Partnerzy:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego,

Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ

oraz

XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

 

Koordynatorzy projektu:

dr hab. Małgorzata Jakubowska UŁ

dr Anna Kołaczkowska XXVI LO

 

 

PROGRAM SPOTKAŃ dla klas humanistycznych (ok.30-45 osób)

Miejsce spotkań: XXVI LO, Wydział Filologiczny, inne: np. Muzeum Kinematografii

Czas spotkań: 90 min. raz w miesiącu (środy lub czwartki od 14.35 do 15.35)

 


 

Podczas trzyletniego kursu uczniowie klas humanistycznych mieli przyjemność uczestniczyć w pozalekcyjnych warsztatach filmoznawczych w ramach projektu „KINO BEZ TAJEMNIC”, prowadzonych przez nauczycieli akademickich z Kadry Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego oraz przez koordynatorkę dr hab. prof. UŁ Małgorzatę Jakubowską. Projekt okazał się być ciekawym doświadczeniem, które poszerzyło naszą wiedzę o wiele nieznanych nam dotychczas zagadnień z zakresu sztuki filmowej. Nauczyło nas również świadomego odbioru filmu i jego analizy. Widząc na ekranie sztucznie wytworzone, szybko następujące po sobie obrazy, sprawiające wrażenie ruchu, dotychczas mówiliśmy, że oglądamy film.  Po przebytych warsztatach nauczyliśmy się, że słowo „film” ma bardzo różne znaczenia, zależne zawsze od kontekstu użycia. Dzięki zajęciom, nauczyliśmy się dostrzegać w filmach liczne konteksty kulturowe, które bez wątpienia stały się dla nas użytecznymi argumentami w pracach pisemnych.

Kino i literatura wzajemnie się przenikają w zakresie różnych konwencji. Często książki stają się inspiracją dla twórców filmowych, którzy starają się przetworzyć znaną już formę pisemną na potrzeby nowych odbiorców i własnej wizji. Podczas przeprowadzonych zajęć zapoznaliśmy się z adaptacjami licznych dzieł literackich, m.in. z filmem „Lawa” Tadeusza Konwickiego, który jest zainspirowany "Dziadami" Adama Mickiewicza. W repertuarze naszych zajęć nie mogło zabraknąć filmów Andrzeja Wajdy, który niejednokrotnie podejmował się przenoszenia literatury na ekrany kinowe. Wspólnie z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Łódzkiego, przeanalizowaliśmy i porównaliśmy jego filmy z pierwowzorami literackimi, były to m.in.: „ Panny z Wilka” czy „Ziemia Obiecana”.

 

Oprócz zajęć przeprowadzonych w salach lekcyjnych mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniach w Muzeum Kinematografii, a także w dyskusjach
z reżyserami i twórcami filmowymi: Filipem Bajonem, Markiem Skrobeckim
i Robertem Glińskim. Trzyletni okres warsztatów filmowych okazał się być dla uczestników niezapomnianym przeżyciem, a szczególnie dla tych, którzy wiążą swoją przyszłość z filmem jak i dla wielbicieli kina.

Karolina Daros kl. III a


 

II. ROK SZKOLNY 2016/17

 

1.   (listopad) Kino wczoraj i dziś – Wizyta w Muzeum Kinematografii (Prowadzenie: prof. Piotr Sitarski 17.11 czwartek)

2.   (grudzień) – Filmowy gatunek: monster movie (Prowadzenie: mgr Patrycja Dziubczyńska środa 14.12 XXVI LO)

3.   (styczeń) – Film jako tekst kultury – Lawa w reż. Konwickiego (Prowadzenie: mgr Mateusz Żebrowski - XXVI LO czwartek 12.01)

4.   (luty) – film awangardowy – wizyta w MS2 – (Prowadzenie: mgr Karol Jóźwiak 8.02)

5.   (marzec) – Adaptacja filmowa – rodzaje adaptacji na przykładzie Alicji w krainie czarów (Prowadzenie: M. Jakubowska 15.03)

6.   (kwiecień) – Adaptacja filmowa – spotkanie z reżyserem – ( np. Filip Bajon reżyser Pań Dulskich) (Prowadzenie: mgr Katarzyna Figat 5.04 do uzgodnienia z reżyserem)

7.   (maj) – Adaptacja filmowa A. Wajda i jego spotkania z literaturą (Prowadzenie:

dr Kamila Żyto czwartek 11.05 XXVI LO)

       8.   (czerwiec) – Filmowa Łódź (Prowadzenie: dr Ewa Ciszewska)

 

I. ROK SZKOLNY 2015/16

 

1.       Film fikcji i film faktu (październik)

2.       Film historyczny (listopad)

3.       Film historyczny w warsztacie reżysera (spotkanie z reżyserem filmu Kamienie na szaniec Robertem Glińskim) (grudzień)

4.       Czy istnieje język filmu? (styczeń)

5.       Obraz filmowy (luty)

6.       Montaż i narracja (marzec)

7.       Dźwięk w filmie (kwiecień)

8.       Kino wczoraj i dziś (wizyta w Muzeum Kinematografii; maj)

9.       Film animowany (spotkanie z reżyserem Markiem Skrobeckim; czerwiec)

 

 

 

 

III. ROK SZKOLNY 2017/18

 

Kartki z historii kina:

1.  Klasyczny film hollywoodzki, np. Casablanka (październik)

2.      Nowa Fala, np. Do utraty tchu (listopad)

3.      Nowe Hollywood, np. Szczęki (grudzień)

4.      Filmowy postmodernizm, np. Pulp Fiction (styczeń)

Kartki z historii polskiego kina:

5.      Co to jest szkoła polska? (luty)

6.      Kino moralnego niepokoju (marzec)

7.      Rozrachunki ze stalinizmem (kwiecień) 

 

PROGRAM SPOTKAŃ dla klas humanistycznych obejmujący trzy letni kurs został opracowany przez dr hab. Małgorzatę Jakubowską na podstawie podręcznika „Kino bez tajemnic” pod red. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, Konrada Klejsy, Tomasza Kłysa i Piotra Sitarskiego (Warszawa 2009). Jest on realizowany w oparciu o list intencyjny o współpracy podpisany między Dziekanem Wydziału Filologicznego UŁ prof. dr hab. Piotrem Stalmaszczykiem a Dyrektorem XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi mgr Małgorzatą Wiśniewską.

 

Zajęcia realizowane są w ramach spotkań pozalekcyjnych i prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz edukatorów filmowych w systemie non-profit. 

 

Inne projekty


 

SESJE LITERACKO-ARTYSTYCZNE

Sesja literacka to cykliczny projekt realizowany przez uczniów i polonistki XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego od ponad dwudziestu lat. Tematyka spotkań często jest powiązana z ważnymi rocznicami i pozwala lepiej poznać twórczość wybitnych polskich artystów. W kolejnych latach zaprezentowaliśmy dorobek literacki laureatów literackiej Nagrody Nobla Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Sienkiewicza, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej. Bohaterami konferencji byli również Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witold Gombrowicz, Zbigniew Herbert, Sławomir Mrożek, Bolesław Leśmian. Interesowały nas również takie zagadnienia jak ''Język mediów'', "Poezja stanu wojennego'', ''Łódź filmowa'' czy "Krąg poezji religijnej''. Uczniowie przygotowują i wygłaszają referaty poświęcone różnym aspektom dorobku danego twórcy. Każdej sesji towarzyszy staranna oprawa artystyczna, jej realizacją od roku 2007 zajmuje się szkolne koło teatralne, czyli ''Zespół Niespokojnych Nóg'' utworzony przez nauczycielkę języka polskiego, Annę Kołaczkowską. Konferencje są powiązane z warsztatami interpretacyjnymi prowadzonymi przez pracowników UŁ. Wskazówek pozwalających zrozumieć poezję Czesława Miłosza udzielał prof. Tomasz Cieślak, zaś istotę ironii w tekstach Wisławy Szymborskiej wnikliwie objaśniała prof. Marzena Woźniak-Łabieniec. Kolejnym edycjom sesji towarzyszą wydawane z tej okazji biuletyny.

Regina Ogińska


 

W zeszłym roku uczennice klasy 2a i 1a brały udział w międzynarodowym projekcie filmowym EUFORIA organizowanym przez Unię Europejską i Społeczną Akademię Nauk. Ich zadaniem było nakręcić krótki film na temat pejzażu miejskiego przekształcanego dzięki środkom z UŁ. Twórczynie filmu to: Grażyna Jakubowska, Zuzanna Skrobecka, Dominika Cybulska, Julia Cyranowska, Julia Podlewska i Ania Komarowska. Opiekunka: Anna Kołaczkowska. Film pt. Wstążka będzie pokazywany na festiwalu w Grecji w październiku 2016 r. 

 

 


Uczennice naszej szkoły: Grażyna Jakubowska i Karolina Szulczewska wzięły udział w filmowym projekcie "Za Żelazną Kurtyną". Jego cel to promowanie historii Europy Środkowej po 70 latach, które upłynęły od II wojny światowej oraz wspieranie poczucia odpowiedzialności za to, w jaki sposób rozwija się Unia Europejska. Organizator: Unia Europejska i Społeczna Akademia Nauk. Opieka artystyczna: p. Aneta Wawrzoła i p. Grzegorz Habryn. Opiekun szkolny: Anna Kołaczkowska. Film będzie pokazywany podczas przeglądu w Budapeszcie 14.10.2016 r.

Wystąpiły w nim m. in.: p. prof. Regina Ogińska i p. prof. Beata Sapela.

 

Sprawdziany maturalne

 

 KALENDARZ SPRAWDZIANÓW MATURALNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

DATA PRZEDMIOT
19 WRZEŚNIA JĘZYK POLSKI
26 WRZEŚNIA JĘZYK OBCY
3 PAŹDZIERNIKA MATEMATYKA
10 PAŹDZIERNIKA PRZEDMIOT WYBRANY: BIOLOGIA, HISTORIA
17 PAŹDZIERNIKA PRZEDMIOT WYBRANY: CHEMIA, WOS, GEOGR, FIZ
24 PAŹDZIERNIKA JĘZYK POLSKI
31 PAŹDZIERNIKA JĘZYK OBCY
7 LISTOPADA MATEMATYKA
14 LISTOPADA PRZEDMIOT WYBRANY:  BIOLOGIA, HISTORIA
21 LISTOPADA PRZEDMIOT WYBRANY: CHEMIA, WOS, GEOGR, FIZ
28 LISTOPADA JĘZYK POLSKI
5 GRUDNIA JĘZYK OBCY
12 GRUDNIA MATEMATYKA
19 GRUDNIA TERMIN REZERWOWY
2 STYCZNIA PRZEDMIOT WYBRANY: BIOLOGIA, HISTORIA
16 STYCZNIA PRZEDMIOT WYBRANY: CHEMIA, WOS, GEOGR,  FIZ
23 STYCZNIA JĘZYK POLSKI
30 STYCZNIA MATEMATYKA
6 LUTEGO TERMIN REZERWOWY

Heroic Imagination Project w Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi (2)

 

EFEKT BIERNEGO WIDZą – JAK PRZEKSZTAŁCAĆ BIERNOŚĆ W BOHATERSKIE DZIAŁANIE?

 

Uczniowie XXVI Liceum Ogólnokształcącego  im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi od października 2017r. realizują projekt   Heroic Imagination Project, który  oparty jest na Międzynarodowym  Programie  prof. P. Zimbardo :Rozumienie Ludzkiej Natury.  Młodzież uczestniczy w programie wraz z pedagogiem szkolnym p. Olgą Wojciechowską – Kozłowską przy wsparciu wychowawcy p. Agnieszki Brzezińskiej. Do realizacji projektu zaproszono p. Hannę Jastrzębską – Gzellę - doradcę metodycznego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli   i Kształcenia Praktycznego. Pani Hanna Jastrzębska – Gzella jest trenerem Programu HIP oraz twórcą ,,Szkoły dramy bohaterskiej wyobraźni” -  autorskiej wersji powyższego programu. Realizatorzy w trakcie tego zadania wykorzystują metodę dramy.

 


 


I moduł:  Efekt Biernego Widza – jak przekształcać bierność w bohaterskie działanie?

Rozumienie Ludzkiej Natury

Program RLN stworzony w ramach Heroic Imagination Project (HIP) oparty jest na badaniach jednego z najwybitniejszych psychologów społecznych prof. Philipa Zimbardo.

 Program Rozumienie Ludzkiej Natury jest wprowadzany w Polsce od 2014 roku.

Program składa się z sześciu modułów poruszających różne tematycznie moduły.

·         Podejście to, poparte bogatym doświadczeniem z młodzieżą i oparte na zaawansowanej współpracy ze środowiskiem naukowym, bazuje na założeniu, że zwykli ludzie są w stanie podjąć nadzwyczajne działania.

·         Program oferuje nie tylko nowe informacje z dziedziny psychologii społecznej ale także uczy jak podejmować praktyczne strategie planowania – uodparniając jednocześnie na negatywne społeczne wpływy.

·         Wykorzystujemy innowacyjne metody nauczania, które inspirują i wzmacniają. Dodatkowo przyczyniają się do rozwoju i utrwalenia wiedzy poprzez informacje zwrotne.

·         Formalnie oceniamy skuteczność naszych programów za pomocą pre- i post-testów.

 

Program uczy m.in.  opierania się takim zjawiskom, jak:

·         brak wiary w swoje możliwości

·         negatywny konformizm

·         znęcanie się

·         pasywna obojętność.

Skierowany jest głównie do uczniów gimnazjów i szkół średnich. Składa się  z modułów, które skupiają się wokół określonych zagadnień: siły sytuacji społecznych, nacisku grupy rówieśniczej i konformizmu, efektu widza, uprzedzeń i dyskryminacji wewnątrzgrupowej i pozagrupowej oraz posłuszeństwa i władzy.

 

Program Modułu pierwszego:
Efekt Biernego Widza – jak przekształcać bierność w bohaterskie działanie?

·         Uczy, jak  pokonać naturalne ludzkie tendencje do wyłącznie biernego obserwowania w sytuacjach kryzysowych.

·         Dostarcza wiedzę, narzędzia, strategie i ćwiczenia, które pomagają w pokonaniu stagnacji, niepozwalającej na powzięcie czynnych działań w kluczowych momentach życia.

·         Program pozwala na przejście od chęci zrobienia czegoś dobrego do realizacji czynu.

 

Większość młodych ludzi, przez większość czasu chciałoby zrobić coś dobrego, postąpić bohatersko, zrobić dobry uczynek, ale często nie wiedzą w jaki sposób.

Brakuje im umiejętności i zaufania do siebie potrzebnego do przezwyciężenia takich typowych zachowań społecznych jak obojętność i bezmyślny konformizm, jak również siły do przeciwdziałania bardziej złożonym i negatywnym zjawiskom, które mogą prowadzić do zastraszania i przemocy.

 …

PODCZAS NASZYCH LEKCJI:

·         Analizujemy, na czym polega problem

·         Przygotowujemy do etycznego działania i współodczuwania. Uczniowie wzbudzają swoją moralną odwagę, jednocześnie ucząc się o mocy sił sytuacyjnych.

·         Uczymy rozwijania umiejętności odważnego i etycznego działania, nawet przy negatywnym nacisku społecznym

·         Zachęcamy uczniów do bohaterskich czynów w kluczowych momentach życia

Uczniowie zaczynają rozumieć zjawiska przeczące intuicji – zwłaszcza w sytuacji „awaryjnej”, kiedy potrzebna jest pomoc. Uczniowie wyposażeni w odpowiednią wiedzę  i strategie mogą uczyć się podejmowania skutecznych działań bez narażania się na niebezpieczeństwo.

Efekt gapia to zjawisko społeczne polegające na tym, że im więcej biernych obserwatorów w danej sytuacji tym mniejsza szansa na udzielenie pomocy osobie w potrzebie.

Obserwatorzy widząc innych ludzi wokół siebie doświadczają na przykład zjawiska rozproszenia odpowiedzialności – obserwując innych wokół siebie wnioskują,  że  ktoś inny już przed nimi zareagował.

 

Nieodłącznym elementem efektu gapia jest również mechanizm konformizmu polegający na tym, że  jeśli nikt wokół nie podejmuje żadnych działań, wszyscy obserwują, więc i ja poprzestanę na obserwacji.

KUMPEL 2018

Wystartowała kolejna edycja programu mentorskiego KUMPEL, organizowanego przez UMED w Łodzi.
W tym roku naszą szkołę reprezentuje Nikodem Cieleban z klasy 2C.
Pod czujnym okiem swojego mentora dr Pawła Rasmusa, Nikodem wykona badania dotyczące tematu "WORK-LIFE BALANCE - równowaga pomiędzy życiem zawodowym i osobistym wśród przedstawicieli zawodów medycznych".
Trzymamy kciuki za drużynę czerwonych.
Powodzenia
 

SESJE LITERACKO-ARTYSTYCZNE

Sesja literacka to cykliczny projekt realizowany przez uczniów i polonistki XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego od ponad dwudziestu lat. Tematyka spotkań często jest powiązana z ważnymi rocznicami i pozwala lepiej poznać twórczość wybitnych polskich artystów. W kolejnych latach zaprezentowaliśmy dorobek literacki laureatów literackiej Nagrody Nobla Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Sienkiewicza, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej. Bohaterami konferencji byli również Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witold Gombrowicz, Zbigniew Herbert, Sławomir Mrożek, Bolesław Leśmian. Interesowały nas również takie zagadnienia jak ''Język mediów'', "Poezja stanu wojennego'', ''Łódź filmowa'' czy "Krąg poezji religijnej''. Uczniowie przygotowują i wygłaszają referaty poświęcone różnym aspektom dorobku danego twórcy. Każdej sesji towarzyszy staranna oprawa artystyczna, jej realizacją od roku 2007 zajmuje się szkolne koło teatralne, czyli ''Zespół Niespokojnych Nóg'' utworzony przez nauczycielkę języka polskiego, Annę Kołaczkowską. Konferencje są powiązane z warsztatami interpretacyjnymi prowadzonymi przez pracowników UŁ. Wskazówek pozwalających zrozumieć poezję Czesława Miłosza udzielał prof. Tomasz Cieślak, zaś istotę ironii w tekstach Wisławy Szymborskiej wnikliwie objaśniała prof. Marzena Woźniak-Łabieniec. Kolejnym edycjom sesji towarzyszą wydawane z tej okazji biuletyny.

Regina Ogińska


 

test2

test

FETA WAŻNA INFORMACJA

 

11 kwietnia godz. 12:00 konkurs teatralny odbędzie się na Dużej Sali Teatru Nowego.

Łódź, ul. Więckowskiego 15 (wstęp wolny)

 

12 kwietnia godz. 12:00 Gala Finałowa - podsumowanie XXIII edycji FETY po hasłem "ILUZJA". Zapraszamy wszystkich finalistów poszczególnych konkursów.

Łódź, ul Kilińskiego 98

Aula Społecznej Akademii Nauk


 

Zasady rekrutacji

 Rekrutacja do XXVI LO

  

ü  TERMIN:  13 maja 2019r. – 25 czerwca 2019r.

W systemie elektronicznego naboru, na stronie  https://lodzkie.edu.com.plzałóż konto (wybierając odpowiednio czy jesteś uczniem klasy 8 szkoły podstawowej, czy uczniem 3 klasy gimnazjum) i wybierz szkoły oraz te oddziały w wybranych szkołach, którymi jesteś zainteresowany.

!!!UWAGA!!!

Zapamiętaj login i hasło!!!.

Podaj swój adres e-mail abyś mógł samodzielnie odzyskać hasło do swojego konta.

 

Pamiętaj, że bardzo ważna jest kolejność wyboru szkół i oddziałów, gdyż według tej kolejności będziesz kwalifikowany w procedurze naboru.

 

Wydrukuj wniosek o przyjęcie do szkoły ze swojego konta, podpisz go i daj do podpisania rodzicom, a następnie złóż w sekretariacie tej szkoły ponadgimnazjalnej, którą wybrałeś jako pierwszą.

 

!!!UWAGA!!!

Przy składaniu wniosku będziesz musiał okazać swoją legitymację szkolną z nr PESEL.

 

Szkoła do której złożysz wniosek zweryfikuje go, tym samym zmiana kolejności preferencji nie będzie możliwa.

 

Jeżeli po tym czasie chciałbyś zmienić szkołę pierwszego wyboru lub kolejność na liście preferencji Twój rodzic lub opiekun prawny musi wystąpić o to w sekretariacie szkoły do której złożyłeś dokumenty (odpowiednie podanie do pobrania pod linkiem www.lo26.pl/main/images/files/Podanie_o_anulowanie_wniosku_XXVI_LO.pdf lub w sekretariacie).

 

 !!!UWAGA!!!

Jedynie rodzic lub prawny opiekun może złożyć taki wniosek w sekretariacie szkoły.

 

ü  TERMIN: 21 czerwca do 25 czerwca 2019r., do godz. 12.00,

Złóż w  XXVI LO poświadczoną przez dyrektora szkoły kopię świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.

 

!!!UWAGA!!!

 Uzupełnij na  swoim koncie formularz osiągnięć wpisując uzyskane oceny i wyniki egzaminów. 

 

ü  TERMIN: 16 lipca 2019 r., po godz. 12.00

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych. Po zalogowaniu się do swojego konta możesz sprawdzić do której szkoły zostałeś przypisany.

 

 

 

ü  TERMIN: 16 lipca godz. 12.00 do 24 lipca 2019r., godz. 12.00

Jeśli zakwalifikowałeś się do naszej szkoły Twoi rodzice lub opiekunowie składają w XXVI LO oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, oryginał wyników egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, oraz kartę zdrowia i 2 podpisane zdjęcia.  

 

 

ü  TERMIN: 25 lipca o godz.12.00 opublikowane zostaną listy przyjętych do XXVI LO