XXVI LO w Łodzi

»Oferta edukacyjna 2019/2020

 

Klasy  planowane  w roku szkolnym  2019/2020

dla absolwentów gimnazjów:

 

Lp.

Przedmioty
z rozszerzonym programem
nauczania

Symbol   oddziału   

Języki obce

Przedmioty uwzględniane
w procesie rekrutacji

1.

j. polski

historia

geografia

wos

1AG

j. angielski/j. angielski

j. hiszpański/j. hiszpański

j. polski

matematyka

j. obcy

geografia/historia/wos

2.

matematyka

fizyka

informatyka

1BG

j. angielski/j. angielski

j. niemiecki/j. niemiecki

j. polski

matematyka

j. obcy

fizyka/informatyka

3.

biologia

chemia

matematyka

1CG

j. angielski/j. angielski

j. francuski/j. niemiecki

j. polski

matematyka

j. obcy

biologia/chemia

4.

matematyka

j. angielski

fizyka

1DG

j. angielski/j. angielski

j. francuski/j. rosyjski

j. polski

matematyka

j. obcy

fizyka/informatyka

5.

biologia

chemia

matematyka

1EG

j. angielski/j. angielski

j. rosyjski/j. rosyjski

j. polski

matematyka

j. obcy

biologia/chemia

 

klasa I AG – rozszerzony program nauczania j. polskiego, historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie

Uczniowie tej klasy będą przygotowywani do matury na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, historii, WOS-u i geografii. Klasa stworzona z myślą o osobach zainteresowanych studiowaniem na kierunkach humanistycznych, artystycznych oraz wybierających prawo, psychologię, socjologię, dziennikarstwo, międzynarodowe stosunki polityczne, europeistykę, politologię. Uczniowie zainteresowani tym profilem powinni prezentować średnio zaawansowany poziom z języka angielskiego. Klasa umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo proponujemy młodzieży udział w spotkaniach dotyczących edukacji prawnej oraz filozofii. Klasa objęta jest patronatem Instytutu Historii UŁ.

języki: angielski (różne poziomy zaawansowania) i hiszpański (dla początkujących)

przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy oraz historia lub wos lub geografia

 

 

klasa I BG - rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i informatyki

Klasa stworzona jest z myślą o uczniach zainteresowanych studiowaniem na kierunkach informatycznych, matematycznych, ekonomicznych, fizycznych zarówno na politechnice, jak i na uniwersytecie. Uczniowie tej klasy będą przygotowani do zdawania egzaminów na poziomie rozszerzonym z matematyki, informatyki, fizyki. Dodatkowo proponujemy w tej klasie zajęcia wzbogacające naukę języka angielskiego: "Sztuka argumentacji w języku angielskim" oraz "Technika pisania prac w języku angielskim". Klasa umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Klasa jest objęta patronatem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

języki: angielski (różne poziomy zaawansowania) i niemiecki (grupa początkująca i grupa ucząca się tego języka w gimnazjum)

przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, "Sztuka argumentacji w języku angielskim" oraz "Technika pisania prac w języku angielskim"

przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka lub informatyka

 

 

klasa I CG - rozszerzony program nauczania biologii, chemii i matematyki

Program tej klasy adresowany jest do uczniów zainteresowanych naukami medycznymi, przyrodniczymi, a więc otaczającym nas światem i zachodzącymi w nim procesami. Klasa ta przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii, matematyki i języka angielskiego. Umożliwia podjęcie studiów na kierunkach : medycyna, farmacja, stomatologia, weterynaria, ochrona środowiska, fizjoterapia, ratownictwo, biotechnologia, biochemia, biofizyka. Klasa objęta jest patronatem Uniwersytetu Medycznego.

języki: angielski (różne poziomy zaawansowania) i niemiecki lub francuski (do wyboru)

przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo

przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy, biologia lub chemia

 

 

klasa I DG - rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i języka angielskiego

Klasa stworzona jest z myślą o uczniach zainteresowanych studiowaniem na kierunkach ścisłych: matematycznych, ekonomicznych, technicznych, zarówno na politechnice jak i na uniwersytecie, gdzie wymaga się pogłębionej wiedzy z matematyki i fizyki. Uczniowie tej klasy będą przygotowani do zdawania egzaminów na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki oraz języka angielskiego. Dodatkowo proponujemy w tej klasie zajęcia uzupełniające „Informatyka dla inżynierów”. Klasa objęta jest patronatem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

języki: angielski (różne poziomy zaawansowania) i rosyjski lub francuski (do wyboru)

przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, informatyka dla inżynierów.

przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka lub informatyka

 

 

klasa I EG - rozszerzony program nauczania biologii, chemii i matematyki

Program tej klasy adresowany jest do uczniów zainteresowanych naukami medycznymi, przyrodniczymi, a więc otaczającym nas światem i zachodzącymi w nim procesami. Klasa ta przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii, matematyki i języka angielskiego. Umożliwia podjęcie studiów na kierunkach : medycyna, farmacja, stomatologia, weterynaria, ochrona środowiska, fizjoterapia, ratownictwo, biotechnologia, biochemia, biofizyka, biologia, chemia. Klasa objęta jest patronatem Uniwersytetu Medycznego.

języki: angielski (różne poziomy zaawansowania) i rosyjski

przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo

przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy, biologia lub chemia

 

Klasy  planowane  w roku szkolnym  2019/2020

dla absolwentów szkół podstawowych:

 

Lp.

Przedmioty
z rozszerzonym programem
nauczania

Symbol   oddziału  

Języki obce

Przedmioty uwzględniane
w procesie rekrutacji

1.

j. polski

geografia

historia

1AP

j. angielski/j. angielski

j. hiszpański/j. francuski

j. polski

matematyka

j. obcy

historia/geografia

2.

matematyka

fizyka

informatyka

1BP

j. angielski/j. angielski

j. niemiecki/j. niemiecki

j. polski

matematyka

j. obcy

fizyka/informatyka

3.

biologia

chemia

matematyka

1CP

j. angielski/j. angielski

j. hiszpański/j. niemiecki

j. polski

matematyka

j. obcy

biologia/chemia

4.

matematyka

geografia

j. angielski

1DP

j. angielski/j. angielski

j. hiszpański/j. francuski

j. polski

matematyka

j. obcy

geografia

5.

biologia

chemia

matematyka

1EP

j. angielski/j. angielski

j. rosyjski/j. francuski

j. polski

matematyka

j. obcy

biologia/chemia

6.

matematyka

chemia

fizyka

1FP

j. angielski/j. angielski

j. hiszpański/j. rosyjski

j. polski

matematyka

j. obcy

chemia/fizyka

klasa I AP – rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii i geografii

Klasa dla uczniów zainteresowanych studiowaniem na kierunkach humanistycznych, artystycznych oraz wybierających prawo, psychologię, socjologię, dziennikarstwo, międzynarodowe stosunki polityczne, europeistykę, politologię. Dodatkowo proponujemy młodzieży zajęcia poszerzające wiedzę z edukacji prawnej i obywatelskiej oraz z języka angielskiego. Klasa objęta patronatem Instytutu Historii.

języki: angielski (różne poziomy zaawansowania) i hiszpański lub francuski (do wyboru)

przedmioty uzupełniające: „Edukacja prawna i obywatelska” oraz „Sztuka argumentacji w języku angielskim”

przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy oraz historia lub geografia

 

 

klasa I BP - rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki, informatyki

Klasa stworzona jest z myślą o uczniach zainteresowanych studiowaniem na kierunkach informatycznych, matematycznych, ekonomicznych, fizycznych zarówno na politechnice, jak i na uniwersytecie. Dodatkowo proponujemy w tej klasie zajęcia wzbogacające naukę języka angielskiego „Sztuka argumentacji w języku angielskim”. Klasa jest objęta patronatem Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego UŁ.

języki: angielski (różne poziomy zaawansowania) i niemiecki (grupa początkująca i grupa ucząca się tego języka w gimnazjum)

przedmioty uzupełniające: „Sztuka argumentacji w języku angielskim”

przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka lub informatyka

 

 

klasa I CP - rozszerzony program nauczania biologii, chemii i matematyki

Program tej klasy adresowany jest do uczniów zainteresowanych naukami medycznymi, przyrodniczymi, a więc otaczającym nas światem i zachodzącymi w nim procesami. Umożliwia podjęcie studiów na kierunkach : medycyna, farmacja, stomatologia, weterynaria, ochrona środowiska, fizjoterapia, ratownictwo, zdrowie publiczne, biotechnologia, biochemia. Klasa objęta jest patronatem Uniwersytetu Medycznego.

języki: angielski (różne poziomy zaawansowania) i niemiecki lub hiszpański (do wyboru)

przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy, chemia lub biologia

 

 

klasa I DP - rozszerzony program nauczania matematyki, geografii i języka angielskiego

Klasa stworzona jest z myślą o uczniach zainteresowanych studiowaniem na kierunkach: geograficznych, matematycznych, ekonomicznych, technicznych, zarówno na politechnice jak i na uniwersytecie oraz w SGH. Dodatkowo proponujemy w tej klasie zajęcia uzupełniające z informatyki „Elementy programowania i grafiki komputerowej”. Klasa objęta jest patronatem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

języki: angielski (rózne poziomy zaawansowania) i hiszpański lub francuski (do wyboru)

przedmioty uzupełniające: „Elementy programowania i grafiki komputerowej” (innowacja pedagogiczna)

przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy, geografia

 

 

klasa I EP - rozszerzony program nauczania biologii, chemii i matematyki

Program tej klasy adresowany jest do uczniów zainteresowanych naukami medycznymi, przyrodniczymi ochroną środowiska. Umożliwia podjęcie studiów na kierunkach : medycyna, farmacja, stomatologia, weterynaria, ochrona środowiska, fizjoterapia, ratownictwo, zdrowie publiczne, biotechnologia, biochemia. Klasa objęta jest patronatem Uniwersytetu Medycznego.

języki: angielski (różne poziomy zaawansowania) i rosyjski lub francuski (do wyboru)

przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy, chemia lub biologia

 

 

klasa I FP - rozszerzony program nauczania matematyki, chemii i fizyki

Program tej klasy adresowany jest do uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi oraz matematyką. Umożliwia podjęcie studiów na wszystkich kierunkach politechnicznych, na kierunkach Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydziału Chemii i na kierunkach ekonomicznych.

Dodatkowo proponujemy w tej klasie zajęcia uzupełniające z informatyki „Elementy programowania i grafiki komputerowej”.

języki: angielski (różne poziomy zaawansowania) i rosyjski lub hiszpański (do wyboru)

przedmioty uzupełniające: „Elementy programowania i grafiki komputerowej” (innowacja pedagogiczna)

przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy, chemia lub fizyka

 

ZARZĄDZENIE ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r.