XXVI LO w Łodzi

»Oferta edukacyjna 2019/2020

 

Klasy  planowane  w roku szkolnym  2019/2020

dla absolwentów gimnazjów:

 

Lp.

Przedmioty
z rozszerzonym programem
nauczania

Symbol   oddziału   

Języki obce

Przedmioty uwzględniane
w procesie rekrutacji

1.

j. polski

historia

geografia

wos

1AG

j. angielski/j. angielski

j. hiszpański/j. hiszpański

j. polski

matematyka

j. obcy

geografia/historia/wos

2.

matematyka

fizyka

informatyka

1BG

j. angielski/j. angielski

j. niemiecki/j. niemiecki

j. polski

matematyka

j. obcy

fizyka/informatyka

3.

biologia

chemia

matematyka

1CG

j. angielski/j. angielski

j. francuski/j. niemiecki

j. polski

matematyka

j. obcy

biologia/chemia

4.

matematyka

j. angielski

fizyka

1DG

j. angielski/j. angielski

j. francuski/j. rosyjski

j. polski

matematyka

j. obcy

fizyka/informatyka

5.

biologia

chemia

matematyka

1EG

j. angielski/j. angielski

j. rosyjski/j. rosyjski

j. polski

matematyka

j. obcy

biologia/chemia

 

Klasy  planowane  w roku szkolnym  2019/2020

dla absolwentów szkół podstawowych:

 

Lp.

Przedmioty
z rozszerzonym programem
nauczania

Symbol   oddziału  

Języki obce

Przedmioty uwzględniane
w procesie rekrutacji

1.

j. polski

geografia

historia

1AP

j. angielski/j. angielski

j. hiszpański/j. francuski

j. polski

matematyka

j. obcy

historia/geografia

2.

matematyka

fizyka

informatyka

1BP

j. angielski/j. angielski

j. niemiecki/j. niemiecki

j. polski

matematyka

j. obcy

fizyka/informatyka

3.

biologia

chemia

matematyka

1CP

j. angielski/j. angielski

j. hiszpański/j. niemiecki

j. polski

matematyka

j. obcy

biologia/chemia

4.

matematyka

geografia

j. angielski

1DP

j. angielski/j. angielski

j. hiszpański/j. francuski

j. polski

matematyka

j. obcy

geografia

5.

biologia

chemia

matematyka

1EP

j. angielski/j. angielski

j. rosyjski/j. francuski

j. polski

matematyka

j. obcy

biologia/chemia

6.

matematyka

chemia

fizyka

1FP

j. angielski/j. angielski

j. hiszpański/j. rosyjski

j. polski

matematyka

j. obcy

chemia/fizyka

 

ZARZĄDZENIE ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r.