XXVI LO w Łodzi

Zasady rekrutacji

 Rekrutacja do XXVI LO

  

ü  TERMIN:  13 maja 2019r. – 25 czerwca 2019r.

W systemie elektronicznego naboru, na stronie  https://lodzkie.edu.com.plzałóż konto (wybierając odpowiednio czy jesteś uczniem klasy 8 szkoły podstawowej, czy uczniem 3 klasy gimnazjum) i wybierz szkoły oraz te oddziały w wybranych szkołach, którymi jesteś zainteresowany.

!!!UWAGA!!!

Zapamiętaj login i hasło!!!.

Podaj swój adres e-mail abyś mógł samodzielnie odzyskać hasło do swojego konta.

 

Pamiętaj, że bardzo ważna jest kolejność wyboru szkół i oddziałów, gdyż według tej kolejności będziesz kwalifikowany w procedurze naboru.

 

Wydrukuj wniosek o przyjęcie do szkoły ze swojego konta, podpisz go i daj do podpisania rodzicom, a następnie złóż w sekretariacie tej szkoły ponadgimnazjalnej, którą wybrałeś jako pierwszą.

 

!!!UWAGA!!!

Przy składaniu wniosku będziesz musiał okazać swoją legitymację szkolną z nr PESEL.

 

Szkoła do której złożysz wniosek zweryfikuje go, tym samym zmiana kolejności preferencji nie będzie możliwa.

 

Jeżeli po tym czasie chciałbyś zmienić szkołę pierwszego wyboru lub kolejność na liście preferencji Twój rodzic lub opiekun prawny musi wystąpić o to w sekretariacie szkoły do której złożyłeś dokumenty (odpowiednie podanie do pobrania pod linkiem www.lo26.pl/main/images/files/Podanie_o_anulowanie_wniosku_XXVI_LO.pdf lub w sekretariacie).

 

 !!!UWAGA!!!

Jedynie rodzic lub prawny opiekun może złożyć taki wniosek w sekretariacie szkoły.

 

ü  TERMIN: 21 czerwca do 25 czerwca 2019r., do godz. 12.00,

Złóż w  XXVI LO poświadczoną przez dyrektora szkoły kopię świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.

 

!!!UWAGA!!!

 Uzupełnij na  swoim koncie formularz osiągnięć wpisując uzyskane oceny i wyniki egzaminów. 

 

ü  TERMIN: 16 lipca 2019 r., po godz. 12.00

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych. Po zalogowaniu się do swojego konta możesz sprawdzić do której szkoły zostałeś przypisany.

 

 

 

ü  TERMIN: 16 lipca godz. 12.00 do 24 lipca 2019r., godz. 12.00

Jeśli zakwalifikowałeś się do naszej szkoły Twoi rodzice lub opiekunowie składają w XXVI LO oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, oryginał wyników egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, oraz kartę zdrowia i 2 podpisane zdjęcia.  

 

 

ü  TERMIN: 25 lipca o godz.12.00 opublikowane zostaną listy przyjętych do XXVI LO