XXVI LO w Łodzi

Sprawdziany maturalne

 

 KALENDARZ SPRAWDZIANÓW MATURALNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

DATA

PRZEDMIOT

20 WRZEŚNIA

JĘZYK POLSKI

27 WRZEŚNIA

JĘZYK OBCY

4 PAŹDZIERNIKA

MATEMATYKA

11 PAŹDZIERNIKA

PRZEDMIOT WYBRANY: BIOLOGIA, HISTORIA

18 PAŹDZIERNIKA

PRZEDMIOT WYBRANY: CHEMIA, WOS, GEOGR, FIZ

25 PAŹDZIERNIKA

JĘZYK POLSKI

8 LISTOPADA

JĘZYK OBCY

15 LISTOPADA

MATEMATYKA

22 LISTOPADA

PRZEDMIOT WYBRANY:  BIOLOGIA, HISTORIA

29 LISTOPADA

PRZEDMIOT WYBRANY: CHEMIA, WOS, FIZ

6 GRUDNIA

JĘZYK POLSKI

13 GRUDNIA

JĘZYK OBCY

20 GRUDNIA

MATEMATYKA

10 STYCZNIA

TERMIN REZERWOWY

17 STYCZNIA

PRZEDMIOT WYBRANY: BIOLOGIA, HISTORIA

24 STYCZNIA

PRZEDMIOT WYBRANY: CHEMIA, WOS, FIZ

14 LUTEGO

JĘZYK POLSKI

21 LUTEGO

MATEMATYKA

28 LUTEGO

TERMIN REZERWOWY