XXVI LO w Łodzi

Sprawdziany maturalne

 

 KALENDARZ SPRAWDZIANÓW MATURALNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017  

DATA

PRZEDMIOT

13 WRZEŚNIA

JĘZYK POLSKI

20 WRZEŚNIA

JĘZYK OBCY

27 WRZEŚNIA

MATEMATYKA

4 PAŹDZIERNIKA

PRZEDMIOT WYBRANY: BIOLOGIA, HISTORIA

11 PAŹDZIERNIKA

PRZEDMIOT WYBRANY: CHEMIA, WOS, GEOGR, FIZ

18 PAŹDZIERNIKA

JĘZYK POLSKI

25 PAŹDZIERNIKA

JĘZYK OBCY

8 LISTOPADA

MATEMATYKA

15 LISTOPADA

PRZEDMIOT WYBRANY:  BIOLOGIA, HISTORIA

22 LISTOPADA

PRZEDMIOT WYBRANY: CHEMIA, WOS, FIZ

29 LISTOPADA

JĘZYK POLSKI

6 GRUDNIA

JĘZYK OBCY

13 GRUDNIA

MATEMATYKA

20 GRUDNIA

TERMIN REZERWOWY

10 STYCZNIA

PRZEDMIOT WYBRANY: BIOLOGIA

31 STYCZNIA

PRZEDMIOT WYBRANY: CHEMIA, WOS, FIZ

7 LUTEGO

JĘZYK POLSKI

14 LUTEGO

MATEMATYKA

21 LUTEGO

TERMIN REZERWOWY