XXVI LO w Łodzi

»Kalendarz imprez

 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2017 r.

2.

Zebranie rodziców uczniów klas I, II i III

6 września 2017 r., g. 1730

3.

Ślubowanie klas pierwszych

13 października 2017 r.

4.

Konsultacje, zebrania z rodzicami

25 października 2017 r., g. 1730

  5.

Informacja w Librusie  o zagrożeniach

1 – 6 grudnia 2017 r.

  6.

Konsultacje, zebrania z rodzicami, informacja o zagrożeniach

6 grudnia 2017 r., godz. 1730

7.

Zakończenie pierwszego semestru

22 grudnia 2017 r.

8.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

9.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów

 3 stycznia 2018 r.

10.

Zebrania z rodzicami – wywiadówki

3 stycznia 2018 r., g. 1730

11.

Studniówka klas trzecich

5 stycznia 2018 r.

12.

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

13.

Konsultacje, zebrania z rodzicami

21 lutego 2018 r., g.1730

14.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

15.

Informacja w Librusie  o zagrożeniach – klasy III

26 – 28 marca 2018 r.

16.

Konsultacje, zebrania z rodzicami, informacja o zagrożeniach – klasy III

4 kwietnia 2018 r., g.1730

17.

Dzień Otwarty Szkoły

11 kwietnia 2018 r.

18.

FETA

11 - 13 kwietnia 2018 r.

19.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów klas trzecich.

23 kwietnia 2018 r.

20.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – szkolenie „maturalne”

25 kwietnia 2018 r.

21.

Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach III

27 kwietnia 2018 r.

22.

Egzaminy maturalne w sesji wiosennej

4 – 25 maja 2018 r.

23.

Informacja w Librusie  o zagrożeniach

25 – 30 maja 2018 r.

24.

Konsultacje, zebrania z rodzicami

30 maja 2018 r., g. 1730

25.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów

18 czerwca 2018 r.

26.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

20 czerwca 2018 r.

27.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

28.

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

29.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
w XXVI LO

30 kwietnia2018 r.

2, 4, 7, 8 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.