XXVI LO w Łodzi

»Kalendarz imprez

 

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2016 r.

2.

Zebranie rodziców uczniów klas I, II i III

7 września 2016 r., g. 1730

3.

Ślubowanie klas pierwszych

14 października 2016 r.

4.

Konsultacje, zebrania z rodzicami

26 października 2016 r., g. 1730

  5.

Informacja w Librusie  o zagrożeniach

1 – 7 grudnia 2016 r.

  6.

Konsultacje, zebrania z rodzicami, informacja o zagrożeniach

7 grudnia 2016 r., godz. 1730

7.

Zakończenie pierwszego semestru

22 grudnia 2016 r.

8.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2016 r.

9.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów

 4 stycznia 2017 r.

10.

Zebrania z rodzicami – wywiadówki

4 stycznia 2017 r., g. 1730

11.

Studniówka klas trzecich

5 stycznia 2017 r.

12.

Ferie zimowe

16 – 29 stycznia 2017 r.

13.

Konsultacje, zebrania z rodzicami

22 lutego 2017 r., g.1730

14.

Wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18 kwietnia 2017 r.

15.

Informacja w Librusie  o zagrożeniach – klasy III

24 – 29 marca 2017 r.

16.

Konsultacje, zebrania z rodzicami, informacja o zagrożeniach – klasy III

29 marca 2017 r., g.1730

17.

Dzień Otwarty Szkoły

5 kwietnia 2017 r.

18.

FETA

5 - 7 kwietnia 2017 r.

19.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów klas trzecich.

24 kwietnia 2017 r.

20.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – szkolenie „maturalne”

26 kwietnia 2017 r.

21.

Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach III

28 kwietnia 2017 r.

22.

Egzaminy maturalne w sesji wiosennej

4 – 26 maja 2017 r.

23.

Informacja w Librusie  o zagrożeniach

26 – 31 maja 2017 r.

24.

Konsultacje, zebrania z rodzicami

31 maja 2017 r., g. 1730

25.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów

19 czerwca 2017 r.

26.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

21 czerwca 2017 r.

27.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

28.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.

29.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
w XXVI LO

31 października 2016 r.

2, 4, 5, 8 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.