XXVI LO w Łodzi

»Kalendarz imprez

 

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

1.       

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r.

2.       

Zebranie rodziców uczniów klas I, II i III

5 września 2018 r., g. 1730

3.       

Ślubowanie klas pierwszych

12 października 2018 r.

4.       

Konsultacje, zebrania z rodzicami

24 października 2018 r., g. 1730

5.       

Wystawienie ocen proponowanych w dzienniku Librus

30 listopada 2018 r.

6.       

Informacja o zagrożeniach – powiadomienie rodziców

3-5 grudnia 2018r.

7.       

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I, II i III - informacja o zagrożeniach

5 grudnia 2018 r., godz. 1730

8.       

Zakończenie pierwszego semestru, wystawienie ocen śródrocznych

21 grudnia 2018 r.

9.       

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

10.   

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów

 2 stycznia 2019 r.

11.   

Zebrania z rodzicami – wywiadówki

2 stycznia 2019 r., g. 1730

12.   

Studniówka klas trzecich

11 stycznia 2019 r.

13.   

Ferie zimowe

11 – 24 lutego 2019 r.

14.   

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I, II i III

27 lutego 2019 r., g.1730

15.   

Wystawienie ocen proponowanych w dzienniku Librus (klasy III)

29 marca 2019 r.

16.   

Informacja o zagrożeniach – powiadomienie rodziców (klasy III)

1-3 kwietnia 2019 r.

17.   

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I i II oraz zebrania z rodzicami uczniów klas III - informacja o zagrożeniach

3 kwietnia 2019 r., g.1730

18.   

FETA

10 – 12 kwietnia 2019 r.

19.   

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – szkolenie „maturalne”

15 kwietnia 2019 r.

20.   

Wystawienie ocen końcowych w klasach III

17 kwietnia 2019 r.

21.   

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia 2019 r.

22.   

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów klas trzecich.

24 kwietnia 2019 r.

23.   

Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach III

26 kwietnia 2019 r.

24.   

Egzaminy maturalne w sesji wiosennej

6 – 23 maja 2019 r.

25.   

Dzień Otwarty Szkoły

22 maja 2019 r.

26.   

Wystawienie ocen proponowanych w dzienniku Librus

24 maja 2019 r.

27.   

Informacja o zagrożeniach – powiadomienie rodziców

27 – 29 maja 2019 r.

28.   

Lekcje otwarte dla gimnazjalistów

28 – 29 maja 2019 r.

29.   

Konsultacje, zebrania z rodzicami uczniów klas I i II

29 maja 2019 r., g. 1730

30.   

Wystawienie ocen końcowych w klasach I i II

14 czerwca 2019 r.

31.   

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów

17 czerwca 2019 r.

32.   

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

19 czerwca 2019 r., g. 15:00

33.   

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

24 czerwca 2019 r.

34.   

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

35.   

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
w XXVI LO

2 listopada 2018 r.

29,30 kwietnia 2019 r.

2, 6, 7, 8 maja 2019 r.

21 czerwca 2019 r.