XXVI LO w Łodzi

Ogólnopolski Konkurs Tischnerowski

Gratulujemy Dominice Cybulskiej z kl. III a zajęcia I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Tischnerowskim. Dominika napisała piękną mowę na temat myśli Tischnera i wygłosiła ją przed licznie zgromadzoną publicznością. Życzymy dalszych sukcesów.