• e-InnoEduCO2

    • Nazwa projektu (j. ang.): "School science e-learning ONE HEALTH" - e-InnoEduCO2

     Nazwa projektu (j. pol.): "Szkolny e-learning naukowy JEDNO ZDROWIE” - e-InnoEduCO2

     Czas trwania projektu: 1.03.2021 - 31.08.2023 

     Nr ref. :2020-1-ES01-KA226-SCH-095765 

      

     PARTNERZY PROJEKTU:

     1. Partner Główny – Miasto Outes w regionie Galicji (Hiszpania)  

     2. Uniwersytet Santiago de Compostela (Hiszpania)  

     3. CESGA - Centro de Supercomputación w Santiago de Compostela (Hiszpania)  

     4. Uniwersytet Aveiro (Portugalia)  

     5. Zespół Szkół w Aveiro (Portugalia)  

     6. Uniwersytet Aleksandra Jana Cuzy w Iași (Rumunia) 

     7. XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K.K.Baczyńskiego w Łodzi (Polska) 

      

     OPIS PROJEKTU:

     InnoEduCO2 jest to projekt STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics), który ma na celu umożliwienie uczniom rozwijanie umiejętności i kompetencji związanych z innowacjami w celu zrekompensowania barier i braków wynikających z pandemii COVID-19.

     Poprzez opracowanie i wdrożenie modeli elab i e-eco powiązanych z rzeczywistością rozszerzoną projekt ma na celu wzmocnienie możliwości szkolnych instytucji edukacyjnych do zapewnienia inkluzywnej edukacji cyfrowej, o wysokiej jakości w zakresie nauk ścisłych.

     DZIAŁANIA I WYJAZDY W RAMACH PROJEKTU: 

      

      

     1. Spotkanie rozpoczynające projekt w Outes (Hiszpania) w dniach 3-4 czerwca 2021
     2. Wyjazd edukacyjny kl.1c do Kolumny, nad rzekę Grabię, w dniu 28 kwietnia 2022 i zajęcia w laboratorium UŁ w dniu 29 kwietnia 2022
     3. Szkolenie dla nauczycieli w Rumunii w lipcu 2022
     4. Wyjazd na Campus One Health do Aveiro (Portugalia) we wrześniu 2022  
     5. Wyjazd edukacyjny kl.3c do Spały, nad rzekę Pilicę, w dniach 27 i 28 kwietnia 2023
     6. Warsztat online kl. 2c w dniu 25 maja 2023
     7. Wyjazd edukacyjny kl. 2c nad Bałtyk w dniach 5 - 6 czerwca 2023
     8. Wydarzenie upowszechniające projekt w auli XXVI LO w dniu 14 czerwca 2023
     9. Spotkanie zamykające projekt w Outes (Hiszpania) w dniach 17 - 18 lipca 2023 

      

     PRODUKTY PROJEKTU: 

      

     1. Platforma nauczania zdalnego, z wirtualną klasą.
     2. Pakiet materiałów e-learningowych.
     3. Plan szkolenia z przewodnikiem metodycznym dla nauczycieli
     4. Program szkoleniowy dla uczniów "Campus One Health na rzecz wdrażania do badań i komunikacji"
     5.  Zasoby dydaktyczne dla transferu nauki do społeczeństwa

      

     WAŻNE LINKI:

     Strona projektu: https://www.innoeduco2.org/

     Wyjazd edukacyjny kl. 1c w kwietniu 2022: https://www.youtube.com/watch?v=7hZ7eMbb__k&ab_channel=Lipdub26LO

     Wyjazd efukacyjny kl. 3c w kwietniu 2023: https://www.youtube.com/watch?v=qhkTeC4NwjU&ab_channel=Lipdub26LO

     Wyjazd edukacyjny kl. 2c w czerwcu 2023: https://www.youtube.com/watch?v=SF-0HXV6nWQ&ab_channel=Lipdub26LO