• Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

   • 1.       

    Rozpoczęcie roku szkolnego

    1 września 2022 r.

    2.       

    Zebranie rodziców uczniów klas I - IV

    7 września 2022 r., g. 1730

    3.       

    Matury próbne z przedmiotów obowiązkowych

    28-30 września 2022

    4.       

    Ślubowanie klas pierwszych

    14 października 2022 r.

    5.       

    Wystawienie ocen proponowanych w dzienniku Librus

    25 listopada 2022 r.

    6.       

    Informacja o zagrożeniach – powiadomienie rodziców

    25-29 listopada 2022 r.

    7.       

    Konsultacje z rodzicami uczniów klas I - IV - informacja o zagrożeniach

    30 listopada 2022 r., godz. 1730

    8.       

    Zakończenie pierwszego semestru, wystawienie ocen śródrocznych

    22 grudnia 2022 r.

    9.       

    Zimowa przerwa świąteczna

    23 grudnia 2021r.-1 stycznia 2023r.

    10.    

    Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów

     4 stycznia 2023 r.

    11.    

    Zebrania z rodzicami – wywiadówki

     4 stycznia 2023 r., g. 1730

    12.    

    Studniówka klas czwartych

    13 stycznia 2023 r.

    13.    

    Ferie zimowe

    16-29 stycznia 2023 r.

    14.    

    Wystawienie ocen proponowanych w dzienniku Librus dla uczniów klas IV

    24 marca 2023 r.

    15.    

    Informacja o zagrożeniach – powiadomienie rodziców

    24 - 28 marca 2023 r.

    16.    

    Zebrania z rodzicami uczniów klas IV

    29 marca 2023 r., g.1730

    17.    

    Wiosenna przerwa świąteczna

    6 – 11 kwietnia 2023 r.

    18.    

    FETA

    27-29 marca 2023r.

    19.    

    Wystawienie ocen końcowych w klasach IV

    21 kwietnia 2023 r.

    20.    

    Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów klas czwartych.

    24 kwietnia 2023 r.

    21.    

    Posiedzenie Rady Pedagogicznej – szkolenie „maturalne”

    26 kwietnia 2023 r.

    22.    

    Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach IV

    28 kwietnia 2023 r.

    23.    

    Egzaminy maturalne w sesji wiosennej

    4 – 23 maja 2023 r.

    24.    

    Wystawienie ocen proponowanych w dzienniku Librus

    19 maja 2023 r.

    25.    

    Informacja o zagrożeniach – powiadomienie rodziców

    19-24 maja 2023 r.

    26.    

    Zebrania z rodzicami uczniów klas I - III

    24 maja 2023 r., g. 1730

    27.    

    Dzień Otwarty Szkoły

    19 kwietnia 2023 r.

    28.    

    Wystawienie ocen końcowych w klasach I - III

    16 czerwca 2023 r.

    29.    

    Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów

    19 czerwca 2023 r.

    30.    

    Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    23 czerwca 2023 r.

    31.    

    Posiedzenie Rady Pedagogicznej

    26 czerwca 2023 r.

    32.    

    Ferie letnie

    24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

    33.    

    Dni wolne od zajęć dydaktycznych
    w XXVI LO

    31 października 2022 r.

    2, 4, 5, 8, 9 maja 2023 r.

    9 czerwca 2023 r.

    22 czerwca 2023 r.