• WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UŁ PATRONEM NASZEGO LICEUM

     • W grupie znakomitych uczelnianych partnerów XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego pojawił się nowy patron - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Porozumienie o współpracy podpisano zaledwie kilka dni temu tuż przed feriami zimowymi.

      Zakres współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi jest naprawdę szeroki. Uczelnia zobowiązała się do:

      • popularyzacji nauk społecznych (w dyscyplinie nauk prawnych) wśród młodzieży szkolnej, 
      • wspierania naszych inicjatyw edukacyjnych,
      • zapraszania uczniów i nauczycieli XXVI LO do udziału w debatach, wykładach, dyskusjach odbywających się na Wydziale,
      • objęcia systemem konsultacji przez pracowników WPiA UŁ szczególnie uzdolnionych uczniów przygotowujących się do olimpiad przedmiotowych,
      • współpracy studentów WPiA UŁ i młodzieży XXVI LO w ramach kół zainteresowań,
      • współpracy w organizacji projektów z dziedziny kultury i popularyzacji nauki,
      • ułatwiania młodzieży XXVI LO możliwości korzystania z czytelni biblioteki WPiA UŁ.

      Już niebawem można spodziewać się pierwszych efektów wspólnych działań.

     • XXVI LO w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023

     • Po raz 25 ukazało się najbardziej oczekiwane zestawienie wskazujące 1000 najlepszych szkół ponadpodstawowych w Polsce.

      W Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023 XXVI LO jest na 112 miejscu!

      Nasza radość jest tym większa, że to awans w stosunku do ubiegłorocznej 121 pozycji. Również w tym roku przysługuje nam zaszczyt posługiwania się „Złotą Tarczą” przyznawaną dwustu najlepszym liceom w kraju.

      W rankingu maturalnym weszliśmy do pierwszej setki (99 miejsce).

      Przypominamy, że licea ogólnokształcące są ocenione za pomocą trzech kryteriów, czyli sukcesów szkoły w olimpiadach, wyników matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyników matury z przedmiotów dodatkowych.

      Gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu!

      https://2023.licea.perspektywy.pl/.../ranking-glowny-liceow